Proseminář z Optiky

Předmět: NOFY010 Proseminář z Optiky
Termín: čtvrtek 10:40, posluchárna F2
Rozsah: 0/2 Z
Podmínky na zápočet: docházka (povoleny 4 absence) + prezentace studentského tématu ve skupině

Dobrovolná anketa/feedback k prosemináři zde.

Předběžný harmonogram semináře:

 • 30.9.2021 – 1.přednáška: Úvod a představení semináře (Jakub Zázvorka)
  prezentace 30.9.2021
 • 7.10.2021 – 2.přednáška: Zdroje záření a vyzařování Hertzova dipólu (Jakub Zázvorka
  prezentace 7.10.2021
 • 14.10.2021 – 3.přednáška: Kruhová polarizace (Jakub Zázvorka)
  prezentace 14.10.2021
 • 21.10.2021 – 4.přednáška: Totální odraz a evanescentní vlna (Jakub Zázvorka)
  prezentace 21.10.2021
 • 4.11.2021 – 5. přednáška: Optické jevy v atmosféře (Jan Franc)
  prezentace 4.11.2021
 • 11.11.2021 – 6. přednáška: Barvy (Lukáš Nádvorník)
  prezentace
 • 18.11.2021 – 7. přednáška: Interference a difrakce I – Fresnelův integrál (Jakub Zázvorka)
  prezentace
 • 25.11.2021 – 8. přednáška: Interference a difrakce II – Babinetův princip, Fourierovská optika (Jakub Zázvorka)
  prezentace
 • 2.12.2021 – 9.přednáška: Interference a difrakce III – Fresnelovy zóny, Cornuova spirála (Jakub Zázvorka)
  prezentace
 • 9.12.2021 – 10. přednáška: Prezentace studentských témat
  viz studentské prezentace
 • 16.12.2021 – 11. přednáška: Optické experimenty historického významu pro fyziku (Jan Franc)
  prezentace

 

Témata studentských prezentací:

1.Optické filtry (21.10)
absorpční, interferenční a dichroický
– Vojtasová, Kasáček, Mezzer, Benešová
prezentace
7. 3D projekce (9.12)
Aktivní, pasivní, anaglyf
– Sanitrák, Šmál, Sitko
prezentace
2. Optické vady (4.11)
Koma, astigmatismus, aberace, zkreslení, barevná vada
– Toman, Mikloš, Doucha
prezentace
8. Fotovoltaický jev (16.12)
– Novák, Trachta, Kraus
prezentace
3. Bílá LED a detekce záření (11.11)
Princip, typy, teplota, Bayerova maska, CCD
– Matúš, Kománek, Jurenka
prezentace
9.Negativní index lomu (9.12)
materiály, vlastnosti, použití
– Kamenářová, Jesenský, Divila
prezentace
4. Optická aktivita (18.11)
– Dizov
prezentace
10. Princip laseru a využití (9.12)
tiskárny a čárové kódy
– Vácha, Krátký, Šrámek
prezentace
5. Optická vlákna a využití ke komunikaci (2.12)
Typy, solarizace, telekomunikace
– Anderle, Plšek, Herman
prezentace
11. LIGO a LISA – detekce gravitačních vln (9.12.)
Michelsonův interferometr, přesnost
– Šmahlík, Krtouš, Novotná, Křížová
prezentace
6. Princip (konfokální) mikroskopie (2.12) 12. Holografie jako bezpečnostní prvek (16.12)
– Nováková, Holudička, Šrejbr
prezentace